خانه ی عشق

بی عشق سر مکن که دلت پیر می شه

Sun 16 Oct 2011| 1:39 PM |vahid yazd| |


با کسی باش که ... .
وقتایی که دلت گرفته ... .
حوصله نداری ... .
ناراحتی ... .
حس میکنی یه دنیا غم داری ... .
بلد باشه شادت کنه ... .
راه قلـبتو بلد باشه ... .
تنهات نزاه. ... .

Sun 1 Jun 2014| 1:59 AM |vahid yazd| |

Sun 1 Jun 2014| 1:50 AM |vahid yazd| |

Sun 1 Jun 2014| 1:46 AM |vahid yazd| |


خُــــدایا...
به تنــــــــهائی ات قســــــم!
دل هیــــــــچكس را ..
به آنچه قسمتش نیست عادت نده...
.
.
.
....
.
آمیــــــن

Sun 1 Jun 2014| 1:44 AM |vahid yazd| |


میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم…
تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت…
تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم…
تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی…

Mon 28 Apr 2014| 12:49 PM |vahid yazd| |


بیخیــآلـ کـــ ـﮧ نیســﮯ...
بیخیـآلـ کـــ ـﮧ امیــבے نیسـ...
بیخیـآلـ کـــ ـﮧ شونـ ـﮧ اے نیسـ...
بیخیـآلـ کـــ ـﮧ בلـ خوشــے نیسـ...
بیخیـآلـ کـــ ـﮧ خنـבهـ از تـــﮧ בلـ نیسـ...
بیخیـآلـ کـــ ـﮧ بغض هسـ...
بیخیـآلــﮧ ایـטּ شبــآ...
بیخیـآلــﮧ خــــوבمـ...
بیخیــآلــﮧ בنیــآ...
بیخیــآلــﮧ ایـטּ کـ ـﮧ تو اوجـ بیخیـــآلــے خیلـــے خیــآلـ هسـ

Sun 16 Feb 2014| 11:44 PM |vahid yazd| |

تویی که ازم دوری ،هوامو داری یا نه

حالا که پیشت نیستم ، یادم افتادی یا نه

تویی که ازم دوری ،زندگیت آرومه

بگو به جای من باهات کی زیر بارونه

Sat 11 Jan 2014| 1:1 AM |vahid yazd| |


عاشق را که برعکس کنی می شود "قشاع"

دهخدا را که میشناسید؟

لغت نامه اش را باز کردم نوشته بود...

قشاع یعنی:

دردی که آدم را از درمان مایوس میکند..

Fri 13 Dec 2013| 1:4 AM |vahid yazd| |

 


واقعا; واقعیه!!
باورم نـــــمیشهـ
Fri 1 Nov 2013| 0:27 AM |vahid yazd| |

X-themes